Curs actual

HORARI ESCOLAR DE LA LLAR D'INFANTS De 8:00 del matí a 18:00 hores de la tarda. HORARI ESCOLAR DE SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL I EDUCACIÓ PRIMÀRIA Matí: de 9:00 a 13:00. Tarda: de 15:00 a 17:00. Extraescolars: de 14:00 a 15:00. Acollida matinal: de 8:00 a 9:00. Permanència: de 14:00 a 15:00 (alumnes que no es queden al menjador) i de 17:00 a 18:00. La Llar d'Infants comença les classes el dia 5 de setembre i acaba el 28 de juliol. Aquest any la jornada intensiva serà el 21 de desembre i del 5 al 22 de juny. DIES FESTIUS I FESTES DE LLIURE DISPOSICIÓ 11 de setembre: Festiu. 12 d’octubre: Festiu. 31 d’octubre: Lliure disposició. 1 de novembre: Tots Sants. 11 de novembre: Sant Martí. 6 de desembre: Festiu. 8 de desembre: Festiu. 9 de desembre: Lliure disposició. 20 de febrer: Lliure disposició. 1 de maig: Festa del treball. 29 de maig: Festa Major. 9 de Juny: Lliure disposició. VACANCES Vacances Nadal: del 22 de desembre al 8 de gener (ambdós inclosos). La Llar d'Infants funcionarà els dies 22, 23, 27, 28 i 29 de desembre (de 8 a les 17h). Vacances Pasqua: del 3 al 10 d'abril (ambdós inclosos). La Llar d'Infants funcionarà els dies 3, 4 i 5 d’abril (de 8 a les 17h). Vacances Estiu: a partir del 23 de juny. La Llar d'Infants funcionarà fins el 28 de juliol ( a partir del 23 de juny fins al 28 de juliol serà: de 8 a 17h). FESTES DE L'ESCOLA 298d’octubre: La Castanyada. 18 de desembre: Pessebre. 16 de febrer: Dijous llarder. 17 de febrer: carnestoltes. 19 de març: caminada de l’escola. Del 24 al 28 d´abril: English week. 3 de juny: Festa de fi de curs.
C/ Anselm Coll, 10-12 (08692) Puig-reig Telf. 93 838 0140 - 93 838 0141 escolasantmartipuigreig@gmail.com
C/ Anselm Coll, 10-12 (08692) Puig-reig Telf. 93 838 0140 - 93 838 0141 escolasantmartipuigreig@gmail.com

Curs actual

HORARI ESCOLAR DE LA LLAR D'INFANTS De 8:00 del matí a 18:00 hores de la tarda. HORARI ESCOLAR DE SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL I EDUCACIÓ PRIMÀRIA Matí: de 9:00 a 13:00. Tarda: de 15:00 a 17:00. Extraescolars: de 14:00 a 15:00. Acollida matinal: de 8:00 a 9:00. Permanència: de 14:00 a 15:00 (alumnes que no es queden al menjador) i de 17:00 a 18:00. La Llar d'Infants comença les classes el dia 5 de setembre i acaba el 28 de juliol. Aquest any la jornada intensiva serà el 21 de desembre i del 5 al 22 de juny. DIES FESTIUS I FESTES DE LLIURE DISPOSICIÓ 11 de setembre: Festiu. 12 d’octubre: Festiu. 31 d’octubre: Lliure disposició. 1 de novembre: Tots Sants. 11 de novembre: Sant Martí. 6 de desembre: Festiu. 8 de desembre: Festiu. 9 de desembre: Lliure disposició. 20 de febrer: Lliure disposició. 1 de maig: Festa del treball. 29 de maig: Festa Major. 9 de Juny: Lliure disposició. VACANCES Vacances Nadal: del 22 de desembre al 8 de gener (ambdós inclosos). La Llar d'Infants funcionarà els dies 22, 23, 27, 28 i 29 de desembre (de 8 a les 17h). Vacances Pasqua: del 3 al 10 d'abril (ambdós inclosos). La Llar d'Infants funcionarà els dies 3, 4 i 5 d’abril (de 8 a les 17h). Vacances Estiu: a partir del 23 de juny. La Llar d'Infants funcionarà fins el 28 de juliol ( a partir del 23 de juny fins al 28 de juliol serà: de 8 a 17h). FESTES DE L'ESCOLA 298d’octubre: La Castanyada. 18 de desembre: Pessebre. 16 de febrer: Dijous llarder. 17 de febrer: carnestoltes. 19 de març: caminada de l’escola. Del 24 al 28 d´abril: English week. 3 de juny: Festa de fi de curs.