La nostra història

La

història

de

la

nostra

Escola

comença

el

gener

de

1945

amb

l'arribada

de

les

Gnes.

Dominiques.

L'Escola

estava

orientada

a

l'educació

de

les

noies

amb

activitats

“pròpiament

femenines”

com:

labors,

ensenyaments

per

a

la

llar,

etc,

paral·leles

a

les

tasques

escolars,

la

mecanografia i el comerç.

A l'any 1949 s'inaugura, a pocs metres de distància, una escola per a nois amb els Gns. De la Salle.

A

l'any

1968

marxen

els

Gns.

de

la

Salle,

i

s'encarreguen

de

l'educació

professors

seglars.

Durant

tres

anys

s'anomena

“Sant

Martí”

l'escola

dels

nois

i

“Anunciata

la

de

les

noies,

ambdues,

però

formen

les

Escoles

Parroquials

(la

titularitat

de

l'escola

és

la

Parròquia

de

Puig-

reig).

La

nova

Llei

d'Educació

de

1971,

que

transforma

els

estudis

primaris

en

EGB,

possibilita

la

fusió

dels

dos

centres

i

comporta

uns

canvis:

coeducació, estada fins a 14 anys a l´escola, transport escolar, menjador, etc.

A partir de 1971 tenim un sol centre estructurat en dos edificis separats per una curta distància.

Al 1981 s'autoritza l'obertura de la Guarderia.

A l'any 2001 marxen les Gnes Dominiques. Actualment el professorat de l'escola és seglar.

Actualment l´Escola té autoritzats els nivells de : Llar d´infants (0-3 anys), Educació Infantil (3-6 anys) i Educació Primària (6-12 anys).

Els

trets

característics

de

les

Escola

Sant

Martí

(nou

nom

a

partir

de

novembre

de

2009)

són:

ser

una

escola

cristiana

i

catalana.

En

l'educació

dels

nostres

alumnes

es

procura

una

formació

integral,

amb

respecte

i

acolliment

d'altres

cultures.

La

llengua

catalana

s'ha

utilitzat

com

a

vehicle

de

comunicació

i

daprenentatge

a

l'Escola

des

de

la

implantació

de

l'EGB

i

s'han

transmès

altres

valors

culturals

propis de Catalunya.

A

més

de

les

matèries

pròpiament

escolars,

s'ofereixen

un

seguit

d'activitats

complementàries:

informàtica,

coral,

teatre,

xanques,

tècniques d'estudi, jocs didàctics...

L'Escola

procura

també

aprofitar

activitats

de

lleure

i

extraescolars

per

donar

a

conèixer

als

alumnes

l'entorn

més

proper

i

el

nostre

país

i

alhora

impulsar

activitats

culturals

en

el

poble:

castanyada,

pessebre

vivent,

carnestoltes,

grup

de

xanquers,

jornades

culturals,

fira

de

primavera, caminada popular, festival de fi de curs, conferències i trobades amb pares, edició d'una revista i diverses sortides.

També des de l'Escola s´organitzen cursos i xerrades per a pares.

L'Escola compta en tot moment amb la col·laboració i suport de l'AMPA.

C/ Anselm Coll, 10-12 (08692) Puig-reig Telf. 93 838 0140 - 93 838 0141 escolasantmartipuigreig@gmail.com
C/ Anselm Coll, 10-12 (08692) Puig-reig Telf. 93 838 0140 - 93 838 0141 escolasantmartipuigreig@gmail.com

La nostra història

La

història

de

la

nostra

Escola

comença

el

gener

de

1945

amb

l'arribada

de

les

Gnes.

Dominiques.

L'Escola

estava

orientada

a

l'educació

de

les

noies

amb

activitats

“pròpiament

femenines”

com:

labors,

ensenyaments

per

a

la

llar,

etc,

paral·leles

a

les

tasques

escolars,

la

mecanografia

i

el

comerç.

A

l'any

1949

s'inaugura,

a

pocs

metres

de

distància,

una

escola

per

a

nois

amb els Gns. De la Salle.

A

l'any

1968

marxen

els

Gns.

de

la

Salle,

i

s'encarreguen

de

l'educació

professors

seglars.

Durant

tres

anys

s'anomena

“Sant

Martí”

l'escola

dels

nois

i

“Anunciata

la

de

les

noies,

ambdues,

però

formen

les

Escoles

Parroquials (la titularitat de l'escola és la Parròquia de Puig-reig).

La

nova

Llei

d'Educació

de

1971,

que

transforma

els

estudis

primaris

en

EGB,

possibilita

la

fusió

dels

dos

centres

i

comporta

uns

canvis:

coeducació,

estada

fins

a

14

anys

a

l´escola,

transport

escolar,

menjador,

etc.

A

partir

de

1971

tenim

un

sol

centre

estructurat

en

dos

edificis

separats

per una curta distància.

Al 1981 s'autoritza l'obertura de la Guarderia.

A

l'any

2001

marxen

les

Gnes

Dominiques.

Actualment

el

professorat

de

l'escola és seglar.

Actualment

l´Escola

autoritzats

els

nivells

de

:

Llar

d´infants

(0-3

anys),

Educació Infantil (3-6 anys) i Educació Primària (6-12 anys).

Els

trets

característics

de

les

Escola

Sant

Martí

(nou

nom

a

partir

de

novembre

de

2009)

són:

ser

una

escola

cristiana

i

catalana.

En

l'educació

dels

nostres

alumnes

es

procura

una

formació

integral,

amb

respecte

i

acolliment

d'altres

cultures.

La

llengua

catalana

s'ha

utilitzat

com

a

vehicle

de

comunicació

i

daprenentatge

a

l'Escola

des

de

la

implantació

de l'EGB i s'han transmès altres valors culturals propis de Catalunya.

A

més

de

les

matèries

pròpiament

escolars,

s'ofereixen

un

seguit

d'activitats

complementàries:

informàtica,

coral,

teatre,

xanques,

tècniques d'estudi, jocs didàctics...

L'Escola

procura

també

aprofitar

activitats

de

lleure

i

extraescolars

per

donar

a

conèixer

als

alumnes

l'entorn

més

proper

i

el

nostre

país

i

alhora

impulsar

activitats

culturals

en

el

poble:

castanyada,

pessebre

vivent,

carnestoltes,

grup

de

xanquers,

jornades

culturals,

fira

de

primavera,

caminada

popular,

festival

de

fi

de

curs,

conferències

i

trobades

amb

pares, edició d'una revista i diverses sortides.

També des de l'Escola s´organitzen cursos i xerrades per a pares.

L'Escola compta en tot moment amb la col·laboració i suport de l'AMPA.