La nostra història

La  

història  

de  

la  

nostra  

Escola  

comença  

el  

gener  

de  

1945  

amb  

l'arribada  

de  

les  

Gnes.  

Dominiques.  

L'Escola  

estava  

orientada  

a  

l'educació

de  

les  

noies  

amb  

activitats  

“pròpiament  

femenines”  

com:  

labors,  

ensenyaments  

per  

a  

la  

llar,  

etc,  

paral·leles  

a  

les  

tasques  

escolars,  

la

mecanografia i el comerç.

A l'any 1949 s'inaugura, a  pocs metres de distància, una escola per a nois amb els Gns. De la Salle.

A  

l'any  

1968  

marxen  

els  

Gns.  

de  

la  

Salle,  

i  

s'encarreguen  

de  

l'educació  

professors  

seglars.  

Durant  

tres  

anys  

s'anomena  

“Sant  

Martí”  

l'escola

dels  

nois  

i  

“Anunciata  

“  

la  

de  

les  

noies,  

ambdues,  

però  

formen  

les  

Escoles  

Parroquials  

(la  

titularitat  

de  

l'escola  

és  

la  

Parròquia  

de  

Puig-

reig).

La  

nova  

Llei  

d'Educació  

de  

1971,  

que  

transforma  

els  

estudis  

primaris  

en  

EGB,  

possibilita  

la  

fusió  

dels  

dos  

centres  

i  

comporta  

uns  

canvis:

coeducació, estada fins a 14 anys a l´escola, transport escolar, menjador, etc.

A partir de 1971 tenim un sol centre estructurat en dos edificis separats per una curta distància.

Al 1981 s'autoritza l'obertura de la Guarderia.

A l'any  2001 marxen les Gnes Dominiques. Actualment el professorat de l'escola és seglar.

Actualment l´Escola té autoritzats els nivells de : Llar d´infants (0-3 anys), Educació Infantil (3-6 anys) i Educació Primària (6-12 anys).

Els  

trets  

característics  

de  

les  

Escola  

Sant  

Martí  

(nou  

nom  

a  

partir  

de  

novembre  

de  

2009)  

són:  

ser  

una  

escola  

cristiana  

i  

catalana.  

En

l'educació  

dels  

nostres  

alumnes  

es  

procura  

una  

formació  

integral,  

amb  

respecte  

i  

acolliment  

d'altres  

cultures.  

La  

llengua  

catalana  

s'ha

utilitzat  

com  

a  

vehicle  

de  

comunicació  

i  

daprenentatge  

a  

l'Escola  

des  

de  

la  

implantació  

de  

l'EGB  

i  

s'han  

transmès  

altres  

valors  

culturals

propis de Catalunya.

A  

més  

de  

les  

matèries  

pròpiament  

escolars,  

s'ofereixen  

un  

seguit  

d'activitats  

complementàries:  

informàtica,  

coral,  

teatre,  

xanques,

tècniques d'estudi, jocs didàctics...

L'Escola  

procura  

també  

aprofitar  

activitats  

de  

lleure  

i  

extraescolars  

per  

donar  

a  

conèixer  

als  

alumnes  

l'entorn  

més  

proper  

i  

el  

nostre  

país  

i

alhora  

impulsar  

activitats  

culturals  

en  

el  

poble:  

castanyada,  

pessebre  

vivent,  

carnestoltes,  

grup  

de  

xanquers,  

jornades  

culturals,  

fira  

de

primavera, caminada popular, festival de fi de curs, conferències i trobades amb pares, edició d'una revista i diverses sortides.

També des de l'Escola s´organitzen cursos i xerrades per a pares.

L'Escola compta en tot moment amb la col·laboració i suport de l'AMPA.

C/ Anselm Coll, 10-12      (08692)  Puig-reig Telf. 93 838 0140 - 93 838 0141 escolasantmartipuigreig@gmail.com
C/ Anselm Coll, 10-12      (08692)  Puig-reig Telf. 93 838 0140 - 93 838 0141 escolasantmartipuigreig@gmail.com

La nostra història

La  

història  

de  

la  

nostra  

Escola  

comença  

el  

gener  

de  

1945  

amb  

l'arribada

de  

les  

Gnes.  

Dominiques.  

L'Escola  

estava  

orientada  

a  

l'educació  

de  

les

noies  

amb  

activitats  

“pròpiament  

femenines”  

com:  

labors,  

ensenyaments

per  

a  

la  

llar,  

etc,  

paral·leles  

a  

les  

tasques  

escolars,  

la  

mecanografia  

i  

el

comerç.

A  

l'any  

1949  

s'inaugura,  

a  

  

pocs  

metres  

de  

distància,  

una  

escola  

per  

a  

nois

amb els Gns. De la Salle.

A  

l'any  

1968  

marxen  

els  

Gns.  

de  

la  

Salle,  

i  

s'encarreguen  

de  

l'educació

professors  

seglars.  

Durant  

tres  

anys  

s'anomena  

“Sant  

Martí”  

l'escola  

dels

nois  

i  

“Anunciata  

“  

la  

de  

les  

noies,  

ambdues,  

però  

formen  

les  

Escoles

Parroquials (la titularitat de l'escola és la Parròquia de Puig-reig).

La  

nova  

Llei  

d'Educació  

de  

1971,  

que  

transforma  

els  

estudis  

primaris  

en

EGB,    

possibilita    

la    

fusió    

dels    

dos    

centres    

i    

comporta    

uns    

canvis:

coeducació,  

estada  

fins  

a  

14  

anys  

a  

l´escola,  

transport  

escolar,  

menjador,

etc.

A  

partir  

de  

1971  

tenim  

un  

sol  

centre  

estructurat  

en  

dos  

edificis  

separats

per una curta distància.

Al 1981 s'autoritza l'obertura de la Guarderia.

A  

l'any  

  

2001  

marxen  

les  

Gnes  

Dominiques.  

Actualment  

el  

professorat  

de

l'escola és seglar.

Actualment  

l´Escola  

té  

autoritzats  

els  

nivells  

de  

:  

Llar  

d´infants  

(0-3  

anys),

Educació Infantil (3-6 anys) i Educació Primària (6-12 anys).

Els   

trets   

característics   

de   

les   

Escola   

Sant   

Martí   

(nou   

nom   

a   

partir   

de

novembre  

de  

2009)  

són:  

ser  

una  

escola  

cristiana  

i  

catalana.  

En  

l'educació

dels  

nostres  

alumnes  

es  

procura  

una  

formació  

integral,  

amb  

respecte  

i

acolliment   

d'altres   

cultures.   

La   

llengua   

catalana   

s'ha   

utilitzat   

com   

a

vehicle  

de  

comunicació  

i  

daprenentatge  

a  

l'Escola  

des  

de  

la  

implantació

de l'EGB i s'han transmès altres valors culturals propis de Catalunya.

A   

més   

de   

les   

matèries   

pròpiament   

escolars,   

s'ofereixen   

un   

seguit

d'activitats     

complementàries:     

informàtica,     

coral,     

teatre,     

xanques,

tècniques d'estudi, jocs didàctics...

L'Escola  

procura  

també  

aprofitar  

activitats  

de  

lleure  

i  

extraescolars  

per

donar  

a  

conèixer  

als  

alumnes  

l'entorn  

més  

proper  

i  

el  

nostre  

país  

i  

alhora

impulsar   

activitats   

culturals   

en   

el   

poble:   

castanyada,   

pessebre   

vivent,

carnestoltes,   

grup   

de   

xanquers,   

jornades   

culturals,   

fira   

de   

primavera,

caminada  

popular,  

festival  

de  

fi  

de  

curs,  

conferències  

i  

trobades  

amb

pares, edició d'una revista i diverses sortides.

També des de l'Escola s´organitzen cursos i xerrades per a pares.

L'Escola compta en tot moment amb la col·laboració i suport de l'AMPA.