EL CONSELL ESCOLAR

El  

consell  

escolar  

del  

centre  

és  

l'òrgan  

col·legiat  

de  

participació  

de  

la  

comunitat  

escolar  

en  

el  

govern  

del  

centre.  

En  

el  

consell

escolar  

hi  

ha  

representats  

tots  

els  

col·lectius  

que  

intervenen  

en  

la  

comunitat  

educativa:  

director,  

professorat,  

pares  

i  

mares,

personal d'administració i serveis, etc.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Amics de l

’Escola Sant Martí

Què és amics de l'Escola Sant Martí?

Amics  

de  

l'Escola  

Sant  

Martí  

és  

un  

projecte  

ambiciós  

de  

voluntariat  

que  

pretén  

acostar  

les  

necessitats  

de  

l’Escola  

i  

els  

seus

membres amb les inquietuds de voluntariat dels membres de la comunitat educativa.

Busquem  

persones  

de  

la  

comunitat  

educativa  

que  

vulguin  

col·laborar  

en  

les  

activitats  

organitzades  

per  

l'AMPA  

de  

l'escola  

de

manera puntual.

Qui pot formar part d'amics de l'Escola Sant Martí?

Qualsevol  

persona  

de  

la  

comunitat  

educativa  

en  

pot  

formar  

part.  

Mares,  

pares,  

avis,  

àvies,  

germans  

grans,  

mestres,  

ex-mestres,

alumnes,  

presonal  

d’administració  

i  

serveis…  

tots  

podem  

aportar  

alguna  

part  

de  

nosaltres  

per  

fer  

una  

Escola  

millor  

per  

als  

nostres

nens i nenes.

Què s'ha de fer per formar part d'amics de l'Escola Sant Martí?

Tant  

sols  

cal  

que  

notifiqueu  

a  

l'AMPA  

les  

vostres  

ganes  

de  

formar  

part  

d'aquest  

projecte  

a  

través  

de  

l'e-mail  

de  

la  

mateixa

(ampa.st.marti@gmail.com), indicant les vostres dades de contacte (nom, cognoms, e-mail i telèfon de contacte).

L'AMPA,  

sempre  

que  

necessiti  

la  

col·laboració  

d'Amics  

de  

l'Escola  

Sant  

Martí  

ho  

notificarà  

als  

voluntaris  

per  

mitjà  

d'un  

correu

electrònic i d'una notícia en aquest blog.

L

AMPA

L’AMPA  

està  

integrada  

per  

tots  

els  

pares  

i  

mares  

que  

tenen  

fills

matriculats a l’escola.

La    

Junta     

de     

l’AMPA     

és     

l’òrgan     

d’organització,     

gestió     

i

funcionament    

de    

l’associació    

per    

delegació    

expressa    

de

l’Assemblea    

i    

està    

composta    

per    

la    

presidència,    

la    

vice-

presidència,  

la  

secretaria,  

la  

tresoreria  

i  

també  

un  

pare  

o  

mare

representant  

de  

cada  

nivell  

educatiu,  

al  

qual  

poden  

adreçar-se

tots  

els  

pares  

per  

tal  

d’intercanviar  

informació  

amb  

la  

finalitat

d’aconseguir la millor formació possible per als seus fills.

Qualsevol  

pare  

o  

mare  

pot  

formar  

part  

de  

la  

junta  

si  

ho  

desitja

presentant  

la  

seva  

candidatura  

en  

el  

moment  

que  

es  

convoquen

eleccions.

La  

Junta  

de  

l'AMPA  

es  

reuneix  

mensualment  

i,  

una  

vegada  

a

l'any,    

en    

el    

primer    

trimestre    

del    

curs    

escolar,    

se    

celebra

l'Assemblea general ordinària de l'Associació.

La família

Oferim un tracte proper i mantenim una relació directa i continuada amb les famílies mitjançant:

Entrevistes amb les famílies.

Informes diaris i a final de curs (al primer cicle d’Educació Infantil).

Informes trimestrals (a la resta de cursos).

Reunions informatives a l’inici de cada curs i reunions pedagògiques.

Programem conferències i xerrades pedagògiques.
C/ Anselm Coll, 10-12      (08692)  Puig-reig Telf. 93 838 0140 - 93 838 0141 escolasantmartipuigreig@gmail.com

L’AMPA

L’AMPA  

està  

integrada  

per  

tots  

els  

pares  

i  

mares  

que  

tenen

fills matriculats a l’escola.

La   

Junta    

de    

l’AMPA    

és    

l’òrgan    

d’organització,    

gestió    

i

funcionament   

de   

l’associació   

per   

delegació   

expressa   

de

l’Assemblea   

i   

està   

composta   

per   

la   

presidència,   

la   

vice-

presidència,   

la   

secretaria,   

la   

tresoreria   

i   

també   

un   

pare   

o

mare  

representant  

de  

cada  

nivell  

educatiu,  

al  

qual  

poden

adreçar-se   

tots   

els   

pares   

per   

tal   

d’intercanviar   

informació

amb  

la  

finalitat  

d’aconseguir  

la  

millor  

formació  

possible  

per

als seus fills.

Qualsevol   

pare   

o   

mare   

pot   

formar   

part   

de   

la   

junta   

si   

ho

desitja  

presentant  

la  

seva  

candidatura  

en  

el  

moment  

que  

es

convoquen eleccions.

La  

Junta  

de  

l'AMPA  

es  

reuneix  

mensualment  

i,  

una  

vegada  

a

l'any,   

en   

el   

primer   

trimestre   

del   

curs   

escolar,   

se   

celebra

l'Assemblea general ordinària de l'Associació.

AMICS DE L’ESCOLA SANT MARTÍ

QUÈ ÉS AMICS DE L'ESCOLA SANT MARTÍ?

Amics  

de  

l'Escola  

Sant  

Martí  

és  

un  

projecte  

ambiciós  

de

voluntariat  

que  

pretén  

acostar  

les  

necessitats  

de  

l’Escola  

i

els  

seus  

membres  

amb  

les  

inquietuds  

de  

voluntariat  

dels

membres de la comunitat educativa.

Busquem  

persones  

de  

la  

comunitat  

educativa  

que  

vulguin

col·laborar   

en   

les   

activitats   

organitzades   

per   

l'AMPA   

de

l'escola de manera puntual.

QUI   

POT   

FORMAR   

PART   

D'AMICS   

DE   

L'ESCOLA   

SANT

MARTÍ?

Qualsevol  

persona  

de  

la  

comunitat  

educativa  

en  

pot  

formar

part.  

Mares,  

pares,  

avis,  

àvies,  

germans  

grans,  

mestres,  

ex-

mestres,  

alumnes,  

presonal  

d’administració  

i  

serveis…  

tots

podem  

aportar  

alguna  

part  

de  

nosaltres  

per  

fer  

una  

Escola

millor per als nostres nens i nenes.

QUÈ    

S'HA    

DE    

FER    

PER    

FORMAR    

PART    

D'AMICS    

DE

L'ESCOLA SANT MARTÍ?

Tant  

sols  

cal  

que  

notifiqueu  

a  

l'AMPA  

les  

vostres  

ganes  

de

formar   

part   

d'aquest   

projecte   

a   

través   

de   

l'e-mail   

de   

la

mateixa    

(ampa.st.marti@gmail.com),    

indicant    

les    

vostres

dades   

de   

contacte   

(nom,   

cognoms,   

e-mail   

i   

telèfon   

de

contacte).

L'AMPA,  

sempre  

que  

necessiti  

la  

col·laboració  

d'Amics  

de

l'Escola  

Sant  

Martí  

ho  

notificarà  

als  

voluntaris  

per  

mitjà  

d'un

correu electrònic i d'una notícia en aquest blog.

La família

Oferim  

un  

tracte  

proper  

i  

mantenim  

una  

relació  

directa  

i  

continuada

amb les famílies mitjançant:

Entrevistes amb les famílies.

Informes   

diaris   

i   

a   

final   

de   

curs   

(al   

primer   

cicle   

d’Educació

Infantil).

Informes trimestrals (a la resta de cursos).

Reunions    

informatives    

a    

l’inici    

de    

cada    

curs    

i    

reunions

pedagògiques.

Programem conferències i xerrades pedagògiques.

EL CONSELL ESCOLAR

El  

consell  

escolar  

del  

centre  

és  

l'òrgan  

col·legiat  

de  

participació  

de  

la

comunitat  

escolar  

en  

el  

govern  

del  

centre.  

En  

el  

consell  

escolar  

hi  

ha

representats   

tots   

els   

col·lectius   

que   

intervenen   

en   

la   

comunitat

educativa:      

director,      

professorat,      

pares      

i      

mares,      

personal

d'administració i serveis, etc.

Els  

membres  

del  

consell  

escolar  

són  

elegits  

per  

un  

període  

de  

quatre

anys i es renoven per meitats cada dos anys.

C/ Anselm Coll, 10-12      (08692)  Puig-reig Telf. 93 838 0140 - 93 838 0141 escolasantmartipuigreig@gmail.com