EL CONSELL ESCOLAR

El

consell

escolar

del

centre

és

l'òrgan

col·legiat

de

participació

de

la

comunitat

escolar

en

el

govern

del

centre.

En

el

consell

escolar

hi

ha

representats

tots

els

col·lectius

que

intervenen

en

la

comunitat

educativa:

director,

professorat,

pares

i

mares,

personal d'administració i serveis, etc.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

L

AMPA

L’AMPA

està

integrada

per

tots

els

pares

i

mares

que

tenen

fills

matriculats a l’escola.

La

Junta

de

l’AMPA

és

l’òrgan

d’organització,

gestió

i

funcionament

de

l’associació

per

delegació

expressa

de

l’Assemblea

i

està

composta

per

la

presidència,

la

vice-

presidència,

la

secretaria,

la

tresoreria

i

també

un

pare

o

mare

representant

de

cada

nivell

educatiu,

al

qual

poden

adreçar-se

tots

els

pares

per

tal

d’intercanviar

informació

amb

la

finalitat

d’aconseguir la millor formació possible per als seus fills.

Qualsevol

pare

o

mare

pot

formar

part

de

la

junta

si

ho

desitja

presentant

la

seva

candidatura

en

el

moment

que

es

convoquen

eleccions.

La

Junta

de

l'AMPA

es

reuneix

mensualment

i,

una

vegada

a

l'any,

en

el

primer

trimestre

del

curs

escolar,

se

celebra

l'Assemblea

general ordinària de l'Associació.

La família

Oferim un tracte proper i mantenim una relació directa i continuada amb les famílies mitjançant:

Entrevistes amb les famílies.

Informes diaris i a final de curs (al primer cicle d’Educació Infantil).

Informes trimestrals (a la resta de cursos).

Reunions informatives a l’inici de cada curs i reunions pedagògiques.

Programem conferències i xerrades pedagògiques.
C/ Anselm Coll, 10-12 (08692) Puig-reig Telf. 93 838 0140 - 93 838 0141 escolasantmartipuigreig@gmail.com

L’AMPA

L’AMPA

està

integrada

per

tots

els

pares

i

mares

que

tenen

fills matriculats a l’escola.

La

Junta

de

l’AMPA

és

l’òrgan

d’organització,

gestió

i

funcionament

de

l’associació

per

delegació

expressa

de

l’Assemblea

i

està

composta

per

la

presidència,

la

vice-

presidència,

la

secretaria,

la

tresoreria

i

també

un

pare

o

mare

representant

de

cada

nivell

educatiu,

al

qual

poden

adreçar-se

tots

els

pares

per

tal

d’intercanviar

informació

amb

la

finalitat

d’aconseguir

la

millor

formació

possible

per

als seus fills.

Qualsevol

pare

o

mare

pot

formar

part

de

la

junta

si

ho

desitja

presentant

la

seva

candidatura

en

el

moment

que

es

convoquen eleccions.

La

Junta

de

l'AMPA

es

reuneix

mensualment

i,

una

vegada

a

l'any,

en

el

primer

trimestre

del

curs

escolar,

se

celebra

l'Assemblea general ordinària de l'Associació.

La família

Oferim

un

tracte

proper

i

mantenim

una

relació

directa

i

continuada

amb les famílies mitjançant:

Entrevistes amb les famílies.

Informes

diaris

i

a

final

de

curs

(al

primer

cicle

d’Educació

Infantil).

Informes trimestrals (a la resta de cursos).

Reunions

informatives

a

l’inici

de

cada

curs

i

reunions

pedagògiques.

Programem conferències i xerrades pedagògiques.

EL CONSELL ESCOLAR

El

consell

escolar

del

centre

és

l'òrgan

col·legiat

de

participació

de

la

comunitat

escolar

en

el

govern

del

centre.

En

el

consell

escolar

hi

ha

representats

tots

els

col·lectius

que

intervenen

en

la

comunitat

educativa:

director,

professorat,

pares

i

mares,

personal

d'administració i serveis, etc.

Els

membres

del

consell

escolar

són

elegits

per

un

període

de

quatre

anys i es renoven per meitats cada dos anys.

C/ Anselm Coll, 10-12 (08692) Puig-reig Telf. 93 838 0140 - 93 838 0141 escolasantmartipuigreig@gmail.com