Qui som?

L’Escola Sant Martí és una escola concertada per la Generalitat de Catalunya d’Educació Infantil de 1r i 2n cicle i educació Primària del municipi de Puig-reig. Som un centre d’una línia en un entorn rural i on arriben nens de colònies i municipis propers. A la nostra escola treballem per oferir un servei de qualitat a tothom. Promovem un clima de diàleg i respecte entre tots els membres de la comunitat educativa (alumnes, pares i mestres). Potenciem l ’intercanvi d’informació amb les famílies per tal d’aconseguir la seva participació, col·laboració i implicació en el procés educatiu. Avancem cap a un procés d’aprenentatge on l’infant és el protagonista. Volem que sigui responsable i competent per viure en un món divers i plural. Que sigui col·laborador, participatiu i amb esperit crític. En resum, volem formar persones competents d’acord amb les necessitats i demandes de la societat, tot afavorint la inclusió i participació en el seu entorn proper. Sabem de la importància de l’estat emocional dels nens i nenes pel seu aprenentatge. Cada infant és únic i unes vivències i uns sentiments diferents a la resta. Donem especial importància a la motivació, l’afecte i l’esperit de superació de cadascú per donar resposta a les necessitats específiques de cada infant Som conscients que estem formant ciutadans pel món i que a part de conèixer la pròpia llengua, n’hem de conèixer d’altres. Per això fomentem l’aprenentatge d’idiomes. En aquests moments la llengua que cada cop és més necessària és la llengua anglesa. Amb aquest objectiu fem immersió lingüística en anglès, així els nostres alumnes comencen a familiaritzar-se amb aquesta llengua des de P0. Treballant d’aquesta manera assegurem que els infants assoleixen un bon domini de la llengua anglesa quan acaben primària. Trets d’Identitat de l’escola: ESCOLA CRISTIANA : som una escola cristiana però que prescriu la igualtat en dret de tots els ciutadans, oberta a tothom i respectuosa amb les diferents maneres de pensar. En conseqüència cap membre de la Comunitat Educativa no podrà ser discriminat per raó de les seves creences. ESCOLA PLURALISTA : fomentem les activitats democràtiques i el respecte al pluralisme, informant de les diferents opcions i sense pronunciar-nos per accions partidàries. ESCOLA CATALANA : pretenem l’arrelament dels alumnes a la societat i cultura del nostre país. ESCOLA    MULTILINGÜE :   Apostem   per   l’   aprenentatge   de   l’   anglès   .   Fem   ús   d’   aquesta   llengua   també   en   àrees   no lingüístiques (CLIL). ESCOLA   PER   A   LA   COEDUCACIÓ :   proporcionem   als   nens   i   a   les   nenes   un   ensenyament   en   un   marc   educatiu   no   sexista d’acord amb la igualtat de drets i la no discriminació. ESCOLA   PER   A   LA   DIVERSITAT :   cada   infant   és   únic   i   la   nostra   actuació   es   fonamenta   en   un   tracte   individualitzat   de l’alumne/a en el sentit de seguir el seu propi ritme evolutiu, així com les seves capacitats individuals. ESCOLA   PER   A   LA   DEMOCRÀCIA :   som   un   centre   on   es   fomenten   els   valors   democràtics   i   les   formes   d’actuar   que   se’n deriven i es respecten totes les opinions. ESCOLA   PER   A   LA   PARTICIPACIÓ   AL   CENTRE :   pretenem   que   es   fomenti   la   participació   del   claustre   i   del   Consell   Escolar   i la implicació de les famílies a través de l’AMPA. ESCOLA   VERDA :   fomentem   i   eduquem   per   tal   que   els   nostres   alumnes   siguin   responsables   en   les   seves   accions,   per preservar el medi ambient, que entenguin que respectar l’entorn vol dir respectar a tots els que hi vivim.

Projectes educatius

Promoure un clima de diàleg i respecte entre tots els membres de la Comunitat Educativa (alumnes, pares i mestres) Treballar el valor de l’ordre com un bé per a la convivència i el benestar Fomentar l’aprenentatge d’idiomes Fomentar el coneixement i la utilització de les noves tecnologies i recursos digitals Potenciar els valors de respecte vers el medi ambient afavorint actituds d’estalvi energètic, de reducció de residus, de selecció de deixalles, etc. Treballar perquè els nostres alumnes assoleixin l'èxit escolar i l’excel·lència educativa desenvolupant al màxim les seves capacitats, les quals han de contribuir al seu desenvolupament personal. Potenciar el gust per la lectura i així consolidar l'hàbit de lectura independent, diària i reflexiva que faci els/les nens/es capaços d'entendre qualsevol text.

Organigrama de l

escola

TITULAR

Mn. Jordi Orobitg EQUIP DIRECTIU Directora: Lídia Cervantes. Cap d'Estudis: Elisabet Pons / Laia Ruiz. COORDINADORS DE CICLE Llar d’infants: Noèlia San Quirico. E. Infantil: Laura Pujol. Cicle Inicial d'Educació Primària: Eva Mateo. Cicle Mitjà d'Educació Primària: Iolanda Matamala. Cicle Superior d'Educació Primària: Sara Sibila. Pastoral: Jordi Orobitg. TUTORS I ALTRES MESTRES Anna Torrent Imma Vila Noèlia San Quirico Elisabet Pons Laura Pujol Aida Pera Sandra Ruiz Iolanda Matamala Gemma Comaposada Eva Maria Mateo Anna Cinca Judit Sala Sara Sibila Marcel Carrera Sílvia Dijort Laia Ruiz
PEC PROJ. EDUCATIU DE CENTRE NOFC ESCOLA SANT MARTÍ PROJECTE DE CONVIVÈNCIA GEP ESCOLA SANT MARTÍ
C/ Anselm Coll, 10-12 (08692) Puig-reig Telf. 93 838 0140 - 93 838 0141 escolasantmartipuigreig@gmail.com
C/ Anselm Coll, 10-12 (08692) Puig-reig Telf. 93 838 0140 - 93 838 0141 escolasantmartipuigreig@gmail.com

Qui som?

L’Escola Sant Martí és una escola concertada per la Generalitat de Catalunya d’Educació Infantil de 1r i 2n cicle i educació Primària del municipi de Puig-reig. Som un centre d’una línia en un entorn rural i on arriben nens de colònies i municipis propers. A la nostra escola treballem per oferir un servei de qualitat a tothom. Promovem un clima de diàleg i respecte entre tots els membres de la comunitat educativa (alumnes, pares i mestres). Potenciem l ’intercanvi d’informació amb les famílies per tal d’aconseguir la seva participació, col·laboració i implicació en el procés educatiu. Avancem cap a un procés d’aprenentatge on l’infant és el protagonista. Volem que sigui responsable i competent per viure en un món divers i plural. Que sigui col·laborador, participatiu i amb esperit crític. En resum, volem formar persones competents d’acord amb les necessitats i demandes de la societat, tot afavorint la inclusió i participació en el seu entorn proper. Sabem de la importància de l’estat emocional dels nens i nenes pel seu aprenentatge. Cada infant és únic i unes vivències i uns sentiments diferents a la resta. Donem especial importància a la motivació, l’afecte i l’esperit de superació de cadascú per donar resposta a les necessitats específiques de cada infant Som conscients que estem formant ciutadans pel món i que a part de conèixer la pròpia llengua, n’hem de conèixer d’altres. Per això fomentem l’aprenentatge d’idiomes. En aquests moments la llengua que cada cop és més necessària és la llengua anglesa. Amb aquest objectiu fem immersió lingüística en anglès, així els nostres alumnes comencen a familiaritzar-se amb aquesta llengua des de P0. Treballant d’aquesta manera assegurem que els infants assoleixen un bon domini de la llengua anglesa quan acaben primària. Trets d’Identitat de l’escola: ESCOLA CRISTIANA : som una escola cristiana però que prescriu la igualtat en dret de tots els ciutadans, oberta a tothom i respectuosa amb les diferents maneres de pensar. En conseqüència cap membre de la Comunitat Educativa no podrà ser discriminat per raó de les seves creences. ESCOLA PLURALISTA : fomentem les activitats democràtiques i el respecte al pluralisme, informant de les diferents opcions i sense pronunciar-nos per accions partidàries. ESCOLA CATALANA : pretenem l’arrelament dels alumnes a la societat i cultura del nostre país. ESCOLA   MULTILINGÜE :   Apostem   per   l’   aprenentatge   de   l’ anglès    .    Fem    ús    d’    aquesta    llengua    també    en    àrees    no lingüístiques (CLIL). ESCOLA   PER A   LA   COEDUCACIÓ :   proporcionem   als   nens   i   a les   nenes   un   ensenyament   en   un   marc   educatiu   no   sexista d’acord amb la igualtat de drets i la no discriminació. ESCOLA    PER   A    LA    DIVERSITAT :    cada    infant    és    únic    i    la nostra   actuació   es   fonamenta   en   un   tracte   individualitzat de    l’alumne/a    en    el    sentit    de    seguir    el    seu    propi    ritme evolutiu, així com les seves capacitats individuals. ESCOLA    PER   A    LA    DEMOCRÀCIA :    som    un    centre    on    es fomenten   els   valors   democràtics   i   les   formes   d’actuar   que se’n deriven i es respecten totes les opinions. ESCOLA   PER   A   LA   PARTICIPACIÓ   AL   CENTRE :   pretenem que   es   fomenti   la   participació   del   claustre   i   del   Consell Escolar i la implicació de les famílies a través de l’AMPA. ESCOLA    VERDA :    fomentem    i    eduquem    per    tal    que    els nostres   alumnes   siguin   responsables   en   les   seves   accions, per     preservar     el     medi     ambient,     que     entenguin     que respectar l’entorn vol dir respectar a tots els que hi vivim.

Projectes educatius

Promoure un clima de diàleg i respecte entre tots els membres de la Comunitat Educativa (alumnes, pares i mestres) Treballar el valor de l’ordre com un per a la convivència i el benestar Fomentar l’aprenentatge d’idiomes Fomentar el coneixement i la utilització de les noves tecnologies i recursos digitals Potenciar els valors de respecte vers el medi ambient afavorint actituds d’estalvi energètic, de reducció de residus, de selecció de deixalles, etc. Treballar perquè els nostres alumnes assoleixin l'èxit escolar i l’excel·lència educativa desenvolupant al màxim les seves capacitats, les quals han de contribuir al seu desenvolupament personal. Potenciar el gust per la lectura i així consolidar l'hàbit de lectura independent, diària i reflexiva que faci els/les nens/es capaços d'entendre qualsevol text.

Organigrama de l

escola

TITULAR

Mn. Jordi Orobitg

EQUIP DIRECTIU Directora: Lídia Cervantes. Cap d'Estudis: Elisabet Pons / Laia Ruiz. COORDINADORS DE CICLE Llar d’infants: Noèlia San Quirico. E. Infantil: Laura Pujol. Cicle Inicial d'Educació Primària: Eva Mateo. Cicle Mitjà d'Educació Primària: Iolanda Matamala. Cicle Superior d'Educació Primària: Sara Sibila. Pastoral: Jordi Orobitg. TUTORS I ALTRES MESTRES Anna Torrent Imma Vila Noèlia San Quirico Elisabet Pons Laura Pujol Aida Pera Sandra Ruiz Iolanda Matamala Gemma Comaposada Eva Maria Mateo Anna Cinca Judit Sala Sara Sibila Marcel Carrera Sílvia Dijort Laia Ruiz
PEC PROJ. EDUCATIU DE CENTRE NOFC ESCOLA SANT MARTÍ PROJECTE DE CONVIVÈNCIA GEP ESCOLA SANT MARTÍ