Qui som?

L’Escola   Sant   Martí   és   una   escola   concertada   per   la   Generalitat   de   Catalunya   d’Educació   Infantil   de   1r   i   2n   cicle   i   educació Primària   del   municipi   de   Puig-reig.   Som   un   centre   d’una   línia   en   un   entorn   rural   i   on   arriben   nens   de   colònies   i   municipis propers. A   la   nostra   escola   treballem   per   oferir   un   servei   de   qualitat   a   tothom.   Promovem      un   clima   de   diàleg   i   respecte   entre   tots   els membres   de   la   comunitat   educativa   (alumnes,   pares   i   mestres).   Potenciem   l ’intercanvi   d’informació   amb   les   famílies   per   tal d’aconseguir la seva participació, col·laboració i implicació en el procés educatiu. Avancem   cap   a   un   procés   d’aprenentatge   on   l’infant   és   el   protagonista.   Volem   que   sigui   responsable   i   competent   per   viure   en un   món   divers   i   plural.   Que   sigui   col·laborador,   participatiu   i   amb   esperit   crític.   En   resum,      volem   formar   persones   competents d’acord amb les necessitats i demandes de la societat, tot afavorint la inclusió i participació en el seu entorn proper. Sabem   de   la   importància   de   l’estat   emocional   dels   nens   i   nenes   pel   seu   aprenentatge.   Cada   infant   és   únic   i   té   unes   vivències   i uns   sentiments   diferents   a   la   resta.      Donem   especial   importància   a   la   motivació,   l’afecte   i   l’esperit   de   superació   de   cadascú   per donar resposta a les necessitats específiques de cada infant Som   conscients   que   estem   formant   ciutadans   pel   món   i   que   a   part   de   conèixer   la   pròpia   llengua,   n’hem   de   conèixer   d’altres. Per   això   fomentem   l’aprenentatge   d’idiomes.      En   aquests   moments   la   llengua   que   cada   cop   és   més   necessària   és   la   llengua anglesa.   Amb   aquest   objectiu   fem   immersió   lingüística   en   anglès,   així   els   nostres   alumnes   comencen   a   familiaritzar-se   amb aquesta   llengua   des   de   P0.   Treballant   d’aquesta   manera   assegurem   que   els   infants   assoleixen   un   bon   domini   de   la   llengua anglesa quan acaben primària. Trets d’Identitat de l’escola: ESCOLA   CRISTIANA :   som   una   escola   cristiana   però   que   prescriu   la   igualtat   en   dret   de   tots   els   ciutadans,   oberta   a   tothom i   respectuosa   amb   les   diferents   maneres   de   pensar.   En   conseqüència   cap   membre   de   la   Comunitat   Educativa   no   podrà ser discriminat per raó de les seves creences. ESCOLA   PLURALISTA :   fomentem   les   activitats   democràtiques   i   el   respecte   al   pluralisme,   informant   de   les   diferents opcions i sense pronunciar-nos per accions partidàries. ESCOLA CATALANA : pretenem l’arrelament dels alumnes a la societat i cultura del nostre país. ESCOLA    MULTILINGÜE :   Apostem   per   l’   aprenentatge   de   l’   anglès   .   Fem   ús   d’   aquesta   llengua   també   en   àrees   no lingüístiques (CLIL). ESCOLA   PER   A   LA   COEDUCACIÓ :   proporcionem   als   nens   i   a   les   nenes   un   ensenyament   en   un   marc   educatiu   no   sexista d’acord amb la igualtat de drets i la no discriminació. ESCOLA   PER   A   LA   DIVERSITAT :   cada   infant   és   únic   i   la   nostra   actuació   es   fonamenta   en   un   tracte   individualitzat   de l’alumne/a en el sentit de seguir el seu propi ritme evolutiu, així com les seves capacitats individuals. ESCOLA   PER   A   LA   DEMOCRÀCIA :   som   un   centre   on   es   fomenten   els   valors   democràtics   i   les   formes   d’actuar   que   se’n deriven i es respecten totes les opinions. ESCOLA   PER   A   LA   PARTICIPACIÓ   AL   CENTRE :   pretenem   que   es   fomenti   la   participació   del   claustre   i   del   Consell   Escolar   i la implicació de les famílies a través de l’AMPA. ESCOLA   VERDA :   fomentem   i   eduquem   per   tal   que   els   nostres   alumnes   siguin   responsables   en   les   seves   accions,   per preservar el medi ambient, que entenguin que respectar l’entorn vol dir respectar a tots els que hi vivim.

Projectes educatius

Promoure un clima de diàleg i respecte entre tots els membres de la Comunitat Educativa (alumnes, pares i mestres) Treballar el valor de l’ordre com un bé per a la convivència i el benestar Fomentar l’aprenentatge d’idiomes Fomentar el coneixement i la utilització de les noves tecnologies i recursos digitals Potenciar   els   valors   de   respecte   vers   el   medi   ambient   afavorint   actituds   d’estalvi   energètic,   de   reducció   de   residus,   de selecció de deixalles, etc. Treballar   perquè   els   nostres   alumnes   assoleixin      l'èxit   escolar   i   l’excel·lència   educativa   desenvolupant   al   màxim   les   seves capacitats, les quals han de contribuir al seu desenvolupament personal. Potenciar   el   gust   per   la   lectura   i   així   consolidar   l'hàbit   de   lectura   independent,   diària   i   reflexiva   que   faci   els/les   nens/es capaços d'entendre qualsevol text.

Organigrama de l

escola

TITULAR

Mn. Jordi Orobitg EQUIP DIRECTIU Directora: Lídia Cervantes. Cap d'Estudis: Elisabet Pons. COORDINADORS DE CICLE Llar d’infants: Judit Sala E. Infantil: Laura Pujol Cicle Inicial d'Educació Primària: Sandra Ruiz Cicle Mitjà d'Educació Primària: Gemma Comaposada. Cicle Superior d'Educació Primària: Anna Cinca. Pastoral: Jordi Orobitg TUTORS I ALTRES MESTRES              Anna Torrent Imma Vila Elisabet Pons Laura Pujol Aida Pera Lídia Cervantes Sandra Ruiz Iolanda Matamala Gemma Comaposada Eva Maria Mateo Anna Cinca Judit Sala Sara Sibila Marcel Carrera Laia Ruiz
PEC PROJ. EDUCATIU DE CENTRE NOFC ESCOLA SANT MARTÍ PROJECTE DE CONVIVÈNCIA
C/ Anselm Coll, 10-12      (08692)  Puig-reig Telf. 93 838 0140 - 93 838 0141 escolasantmartipuigreig@gmail.com
C/ Anselm Coll, 10-12      (08692)  Puig-reig Telf. 93 838 0140 - 93 838 0141 escolasantmartipuigreig@gmail.com

Qui som?

L’Escola   Sant   Martí   és   una   escola   concertada   per   la   Generalitat de    Catalunya    d’Educació    Infantil    de    1r    i    2n    cicle    i    educació Primària   del   municipi   de   Puig-reig.   Som   un   centre   d’una   línia   en un entorn rural i on arriben nens de colònies i municipis propers. A   la   nostra   escola   treballem   per   oferir   un   servei   de   qualitat   a tothom.   Promovem      un   clima   de   diàleg   i   respecte   entre   tots   els membres   de   la   comunitat   educativa   (alumnes,   pares   i   mestres). Potenciem    l ’intercanvi    d’informació    amb    les    famílies    per    tal d’aconseguir   la   seva   participació,   col·laboració   i   implicació   en   el procés educatiu. Avancem    cap    a    un    procés    d’aprenentatge    on    l’infant    és    el protagonista.   Volem   que   sigui   responsable   i   competent   per   viure en   un   món   divers   i   plural.   Que   sigui   col·laborador,   participatiu   i amb   esperit   crític.   En   resum,     volem   formar   persones   competents d’acord    amb    les    necessitats    i    demandes    de    la    societat,    tot afavorint la inclusió i participació en el seu entorn proper. Sabem   de   la   importància   de   l’estat   emocional   dels   nens   i   nenes pel   seu   aprenentatge.   Cada   infant   és   únic   i   té   unes vivències   i   uns sentiments   diferents   a   la   resta.      Donem   especial   importància   a   la motivació,   l’afecte   i   l’esperit   de   superació   de   cadascú   per   donar resposta a les necessitats específiques de cada infant Som   conscients   que   estem   formant   ciutadans   pel   món   i   que   a part   de   conèixer   la   pròpia   llengua,   n’hem   de   conèixer   d’altres.   Per això   fomentem   l’aprenentatge   d’idiomes.      En   aquests   moments   la llengua   que   cada   cop   és   més   necessària   és   la   llengua   anglesa. Amb   aquest   objectiu   fem   immersió   lingüística   en   anglès,   així   els nostres     alumnes     comencen     a     familiaritzar-se     amb     aquesta llengua   des   de   P0.   Treballant   d’aquesta   manera   assegurem   que els   infants   assoleixen   un   bon   domini   de   la   llengua   anglesa   quan acaben primària. Trets d’Identitat de l’escola: ESCOLA    CRISTIANA :    som    una    escola    cristiana    però    que prescriu   la   igualtat   en   dret   de   tots   els   ciutadans,   oberta   a tothom   i   respectuosa   amb   les   diferents   maneres   de   pensar. En   conseqüència   cap   membre   de   la   Comunitat   Educativa no podrà ser discriminat per raó de les seves creences. ESCOLA         PLURALISTA :         fomentem         les         activitats democràtiques   i   el   respecte   al   pluralisme,   informant   de   les diferents     opcions     i     sense     pronunciar-nos     per     accions partidàries. ESCOLA   CATALANA :   pretenem   l’arrelament   dels   alumnes   a la societat i cultura del nostre país. ESCOLA   MULTILINGÜE :   Apostem   per   l’   aprenentatge   de   l’ anglès    .    Fem    ús    d’    aquesta    llengua    també    en    àrees    no lingüístiques (CLIL). ESCOLA   PER A   LA   COEDUCACIÓ :   proporcionem   als   nens   i   a les   nenes   un   ensenyament   en   un   marc   educatiu   no   sexista d’acord amb la igualtat de drets i la no discriminació. ESCOLA    PER   A    LA    DIVERSITAT :    cada    infant    és    únic    i    la nostra   actuació   es   fonamenta   en   un   tracte   individualitzat de    l’alumne/a    en    el    sentit    de    seguir    el    seu    propi    ritme evolutiu, així com les seves capacitats individuals. ESCOLA    PER    A    LA    DEMOCRÀCIA :    som    un    centre    on    es fomenten   els   valors   democràtics   i   les   formes   d’actuar   que se’n deriven i es respecten totes les opinions. ESCOLA   PER   A   LA   PARTICIPACIÓ   AL   CENTRE :   pretenem que   es   fomenti   la   participació   del   claustre   i   del   Consell Escolar i la implicació de les famílies a través de l’AMPA. ESCOLA    VERDA :    fomentem    i    eduquem    per    tal    que    els nostres   alumnes   siguin   responsables   en   les   seves   accions, per     preservar     el     medi     ambient,     que     entenguin     que respectar l’entorn vol dir respectar a tots els que hi vivim.

Projectes educatius

Promoure    un    clima    de    diàleg    i    respecte    entre    tots    els membres    de    la    Comunitat    Educativa    (alumnes,    pares    i mestres) Treballar   el valor   de   l’ordre   com   un   bé   per   a   la   convivència   i el benestar Fomentar l’aprenentatge d’idiomes Fomentar    el    coneixement    i    la    utilització    de    les    noves tecnologies i recursos digitals Potenciar    els    valors    de    respecte    vers    el    medi    ambient afavorint     actituds     d’estalvi     energètic,     de     reducció     de residus, de selecció de deixalles, etc. Treballar    perquè    els    nostres    alumnes    assoleixin        l'èxit escolar   i   l’excel·lència   educativa   desenvolupant   al   màxim les    seves    capacitats,    les    quals    han    de    contribuir    al    seu desenvolupament personal. Potenciar   el   gust   per   la   lectura   i   així   consolidar   l'hàbit   de lectura    independent,    diària    i    reflexiva    que    faci    els/les nens/es capaços d'entendre qualsevol text.

Organigrama de l

escola

TITULAR Mn. Jordi Orobitg EQUIP DIRECTIU Directora: Lídia Cervantes. Cap d'Estudis: Elisabet Pons. COORDINADORS DE CICLE Llar d’infants: Judit Sala E. Infantil: Laura Pujol Cicle Inicial d'Educació Primària: Sandra Ruiz Cicle Mitjà d'Educació Primària: Gemma Comaposada. Cicle Superior d'Educació Primària: Anna Cinca. Pastoral: Jordi Orobitg TUTORS I ALTRES MESTRES              Anna Torrent Imma Vila Elisabet Pons Laura Pujol Aida Pera Lídia Cervantes Sandra Ruiz Iolanda Matamala Gemma Comaposada Eva Maria Mateo Anna Cinca Judit Sala Sara Sibila Marcel Carrera Laia Ruiz
PEC PROJ. EDUCATIU DE CENTRE NOFC ESCOLA SANT MARTÍ PROJECTE DE CONVIVÈNCIA