Menjador - migdia

Els

menús

dels

infants

es

porten

del

Restaurant

El

Baixador

(del

mateix

poble)

i

estan

revisats

i

adequats

per

a

proporcionar

una

dieta

equilibrada

i

variada.

En

la

franja

horària

del

migdia,

un

equip

de

monitors

atén

els

alumnes.

El

Servei

de

menjador

pot

ser

fixe

o

eventual. Al llarg del migdia, hi ha la possibilitat de realitzar diferents activitats extraescolars després del dinar (14-15h).

Es donarà un informe diari a la Llar d'Infants i P3 i un informe trimestral a la resta de cursos.

Acollida matinal - permanència

L’escola ofereix un servei d’acollida matinal de 08:00 a 09:00.

L’escola ofereix un servei de permanència de 14:00 a 15:00 i de 17:00 a 19:00.

Activitats extraescolars

Les Activitats les organitza l’AMPA juntament amb l´empresa Xalem.

Servei de logopèdia

L'escola

disposa

de

servei

de

logopèdia.

S'ofereix

la

prevenció,

diagnòstic,

intervenció

i

rehabilitació

de

trastorns

del

llenguatge,

la

parla,

la veu, la lectoescriptura, la deglució i l'audició.

Cada setmana es fan sessions individuals de mitja hora.

A més, es treballa amb professionals externs d'organismes privats o públics com l' EAP, el CREDA I CDIAP.

C/ Anselm Coll, 10-12 (08692) Puig-reig Telf. 93 838 0140 - 93 838 0141 escolasantmartipuigreig@gmail.com
C/ Anselm Coll, 10-12 (08692) Puig-reig Telf. 93 838 0140 - 93 838 0141 escolasantmartipuigreig@gmail.com

Menjador - migdia

Els

menús

dels

infants

es

porten

del

Restaurant

El

Baixador

(del

mateix

poble)

i

estan

revisats

i

adequats

per

a

proporcionar

una

dieta

equilibrada

i

variada.

En

la

franja

horària

del

migdia,

un

equip

de

monitors

atén

els

alumnes.

El

Servei

de

menjador

pot

ser

fixe

o

eventual.

Al

llarg

del

migdia,

hi

ha

la

possibilitat

de

realitzar

diferents activitats extraescolars després del dinar (14-15h).

Es

donarà

un

informe

diari

a

la

Llar

d'Infants

i

P3

i

un

informe

trimestral a la resta de cursos.

Acollida matinal - permanència

L’escola ofereix un servei d’acollida matinal de 08:00 a 09:00.

L’escola ofereix un servei de permanència de 14:00 a 15:00 i de 17:00

a 19:00.

Activitats extraescolars

Les Activitats les organitza l’AMPA juntament amb l´empresa Xalem.

Servei de logopèdia

L'escola

disposa

de

servei

de

logopèdia.

S'ofereix

la

prevenció,

diagnòstic,

intervenció

i

rehabilitació

de

trastorns

del

llenguatge,

la

parla, la veu, la lectoescriptura, la deglució i l'audició.

Cada setmana es fan sessions individuals de mitja hora.

A

més,

es

treballa

amb

professionals

externs

d'organismes

privats

o

públics com l' EAP, el CREDA I CDIAP.

Casals d

’estiu, Pasqua i Nadal

L’escola

i

l’AMPA

organitzen

casals

en

els

períodes

no

lectius

en

que

no hi ha cap altra oferta al poble.

Es

fan

casals

els

dies

no

lectius

del

Nadal,

de

Setmana

Santa,

de

Juny i de Setembre,

També

s’ofereix

casal

durant

el

mes

de

juny,

coincidint

amb

la

jornada intensiva.