Menjador - migdia

Els  

menús  

dels  

infants  

es  

porten  

del  

Restaurant  

El  

Baixador  

(del  

mateix  

poble)  

i  

estan  

  

revisats  

i  

adequats  

per  

a  

proporcionar  

una  

dieta

equilibrada  

  

i  

variada.  

En  

la  

  

franja  

horària  

del  

  

migdia,  

un  

  

equip  

de  

  

monitors  

atén  

els  

alumnes.  

  

El  

Servei  

de  

menjador  

pot  

ser  

  

fixe  

o

eventual.  Al llarg del  migdia, hi ha la possibilitat de realitzar  diferents activitats  extraescolars  després  del dinar (14-15h).

Es donarà un informe diari a la Llar d'Infants i P3 i un informe trimestral a la resta de cursos.

Acollida matinal i permanència

L’escola ofereix un servei d’acollida matinal de 08:00 a 09:00.

L’escola ofereix un servei de permanència de 14:00 a 15:00 i  de 17:00 a 19:00.

Activitats extraescolars

Les Activitats les organitza l’AMPA, en horari de 17 a 18 h. i/o  de 14 a 15 h.

Aquest curs 2018-19 s'ofereix:

- Play, sing and learn.

- Multiesports.

- Ball esportiu.

- Creativitat. - Tennis taula. - Canta i balla. - Motricitat. - Teatre. - Ballet. - Cooking club. - Robòtica.

Servei de logopèdia

L'escola  

disposa  

de  

servei  

de  

logopèdia.  

S'ofereix  

la  

prevenció,  

diagnòstic,  

intervenció  

i  

rehabilitació  

de  

trastorns  

del  

llenguatge,  

la  

parla,

la veu, la lectoescriptura, la deglució i l'audició.

Cada setmana es fan sessions individuals de mitja hora.

A més, es treballa amb professionals externs d'organismes privats o públics com l' EAP, el CREDA I CDIAP.

Casals d

’estiu, Pasqua i Nadal

L’escola i l’AMPA organitzen casals en els períodes no lectius en que no hi ha cap altra oferta al poble.

Es fan casals els dies no lectius del Nadal, de Setmana Santa, de Juny i de Setembre,

També s’ofereix casal durant el mes de juny, coincidint amb la jornada intensiva.

C/ Anselm Coll, 10-12      (08692)  Puig-reig Telf. 93 838 0140 - 93 838 0141 escolasantmartipuigreig@gmail.com
C/ Anselm Coll, 10-12      (08692)  Puig-reig Telf. 93 838 0140 - 93 838 0141 escolasantmartipuigreig@gmail.com

Menjador - migdia

Els  

menús  

dels  

infants  

es  

porten  

del  

Restaurant  

El  

Baixador  

(del

mateix  

poble)  

i  

estan  

  

revisats  

i  

adequats  

per  

a  

proporcionar  

una

dieta  

equilibrada  

  

i

variada.  

En  

la  

  

franja  

horària  

del  

  

migdia,  

un  

  

equip

de  

  

monitors  

atén  

els  

alumnes.  

  

El  

Servei  

de  

menjador  

pot  

ser  

  

fixe  

o

eventual.   

   

Al   

llarg   

del   

   

migdia,   

hi   

ha   

la   

possibilitat   

de   

realitzar   

 

diferents activitats  extraescolars  després  del dinar (14-15h).

Es   

donarà   

un   

informe   

diari   

a   

la   

Llar   

d'Infants   

i   

P3   

i   

un   

informe

trimestral a la resta de cursos.

Acollida matinal i permanència

L’escola ofereix un servei d’acollida matinal de 08:00 a 09:00.

L’escola ofereix un servei de permanència de 14:00 a 15:00 i  de

17:00 a 19:00.

Activitats extraescolars

Les Activitats les organitza l’AMPA, en horari de 17 a 18 h. i/o  de 14 a

15 h.

Aquest curs 2018-19 s'ofereix:

- Play, sing and learn.

- Multiesports.

- Ball esportiu.

- Creativitat. - Tennis taula. - Canta i balla. - Motricitat. - Teatre. - Ballet. - Cooking club. - Robòtica.

Servei de logopèdia

L'escola   

disposa   

de   

servei   

de   

logopèdia.   

S'ofereix   

la   

prevenció,

diagnòstic,  

intervenció  

i  

rehabilitació  

de  

trastorns  

del  

llenguatge,  

la

parla, la veu, la lectoescriptura, la deglució i l'audició.

Cada setmana es fan sessions individuals de mitja hora.

A  

més,  

es  

treballa  

amb  

professionals  

externs  

d'organismes  

privats  

o

públics com l' EAP, el CREDA I CDIAP.

Casals d

’estiu, Pasqua i Nadal

L’escola  

i  

l’AMPA  

organitzen  

casals  

en  

els  

períodes  

no  

lectius  

en  

que

no hi ha cap altra oferta al poble.

Es  

fan  

casals  

els  

dies  

no  

lectius  

del  

Nadal,  

de  

Setmana  

Santa,  

de

Juny i de Setembre,

També   

s’ofereix   

casal   

durant   

el   

mes   

de   

juny,   

coincidint   

amb   

la

jornada intensiva.